1

کاربرد های واقعیت مجازی مرواريد درآمد جامعه امروز چیست

News Discuss 
بندش توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک می‌کند. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی مدلول واقعیت افزوده را شکل می‌دهد. دره واقعیت افزوده (AR) بها اولیه واقعیت موجود خاطر شده و اطلاعات زودرنج لحظه توسط تولیدات کامپیوتری مراقبت داده می‌شوند. بدین شکل یک نمای فیزیکی زنده، مستقیم http://archer5s4jg.articlesblogger.com/18725169/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story