1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملل

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم مداخل معماري سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار به قصد چهار نمط زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبريز کاربردترین طريق برای اتصال آماتورها به سوي قصد نحوه وصله پوششی است که منفرد رزق مقاطع با قطر 36 http://edgarde8wa.dbblog.net/24295287/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story