1

بررسی طاقت کششی میلگرد از وب سایت آهن قوم ها

News Discuss 
از آنجایی که بتن به مقصد تنهایی نمیتواند قدرت کششی مناسبی داشته باشد به همین دلیل همواره هم آغوش باید از مقاطع دیگری برای نيرو کششی بتن و افزودن به قصد مقاومت ويلا دل بهم خوردگي شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که گوهر پروژه های عمرانی http://knoxbk4ud.affiliatblogger.com/30872102/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story