1

بررسی پافشاري کششی میلگرد از وب سایت آهن خلق ها

News Discuss 
از آنجایی که بتن براي تنهایی نمیتواند مدافعه کششی مناسبی داشته باشد به قصد همین دلیل مجامعت باید از مقاطع دیگری برای نيرو کششی بتن و افزودن به سوي ابرام ساختمان استفاده شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که دره در پروژه های عمرانی و بنا سازی http://raymondyl7af.dsiblogger.com/24121698/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story