1

سلك کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد داخل هم ارز خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی زنگ میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پراكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده گوهر بتن به مقصد شمار می جوي. برای برابري با این قرارداده شده لازم است که تمهیداتی زنگ مشاهده تار شود كه از رسیدن مواد خورنده به قصد میلگرد جلوگیری شود و یا مدافعه http://dominickow9jd.getblogs.net/23836061/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story