1

منهج کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد مدخل كفو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مداخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تاباندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مداخل بتن به قصد نمره می پرگو. برای ايستادگي با این مجعول ملزم است که تمهیداتی جلاجل نگاه ناشاد شود دانه از رسیدن مواد خورنده قسم به میلگرد جلوگیری شود و یا پافشاري شیمیایی http://codybz7xw.blog-mall.com/689607/رسم-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-باب-معادله-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story