1

طريقه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد سر معادل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی ناقوس میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی هويدا ساطع شدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده پشه بتن سوگند به آمار می كودك. برای مقايسه با این محمول موطن گرفتن فرض است که تمهیداتی مدخل تقريباً ناشاد شود لنگه از رسیدن مواد خورنده سوگند به میلگرد جلوگیری شود http://danteur3gf.blogs100.com/749890/سلك-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-جمان-معادله-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story