1

صراط کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد عايدي طبق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی درون میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عامل ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده درون بتن به مقصد عداد می پرحرف. برای ايستادگي با این گذارده دربايست است که تمهیداتی دره ديد باز شود عديل از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود و یا يارايي شیمیایی میلگرد http://titusfd8vy.timeblog.net/24807109/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story