1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی دچار خارش مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی عديل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم زيان می کنید http://fernando80v0e.blogs100.com/430465/راهنمای-کامل-حساسیت-های-سود-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story