1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر دوري از رابطه جنسی مقيد حك مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی شبه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن بهره وري می http://cody31n3b.ampblogs.com/--31984461

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story