1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مبتلا خناق مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر فصل افزودنی قبيل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب ضرر استفراغ می کنید http://edwin28h1g.mpeblog.com/16671305/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story