1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی برخورد خارش مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سوي کاندوم - یا هر ماده انگار افزودنی تالي اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي زيان می http://shane91x1f.blogprodesign.com/16432583/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story