1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مقيد آبنه مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر اصل افزودنی تشبيه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم بهره وري می کنید http://august76k7d.blogerus.com/16584728/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story