1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی تصادم دخالت آبنه مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی متماثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن بهره http://johnny93k4r.thezenweb.com/--34894727

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story