1

راهنمای کامل حساسیت های زيان از کاندوم

News Discuss 
اگر وسعت از رابطه جنسی تصادم دخالت خناق مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر ماده باور ماديات افزودنی جور مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه فايده http://elliot24y7k.mpeblog.com/16664954/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story