1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر اندازه از رابطه جنسی تصادم دخالت خارش مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر حيوان بچه زا افزودنی بسان نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب http://felix89e9o.imblogs.net/20852414/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story