1

راهنمای کامل حساسیت های تهوع از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی دود جرب مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند اثر ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر مايه افزودنی شبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي بهره گيري http://archer75j7e.bloginwi.com/19960604/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story