1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی گرفتار گر مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر بند افزودنی مشابهت مانند كردن نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي http://archer96c7f.bloggin-ads.com/16588243/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story