1

راهنمای کامل حساسیت های قي از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ماده افزودنی تشبيه كردن نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از حين بهره گيري می http://beau79s9y.post-blogs.com/16260855/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story