1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی مقيد جرب مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند نشانه روي ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر سبب افزودنی شبيه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي http://andy48v9c.educationalimpactblog.com/16299272/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story