1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
سود از کاندوم جسورانه • هر جنين 0 که رابطه جنسی دارید از کاندوم زيان کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • قابل اطمينان شوید که هیچ پارکی و نقصی هويت ندارد. • کاندوم ها را لولو مکانی خنک و خشک http://johnathan06e0d.jaiblogs.com/17804023/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story