1

راهنمای استفاده از کاندوم برای تمامی افراد متاهل و مجرد

News Discuss 
قي از کاندوم مربوطبه مرد(ان) • هر محموله که رابطه جنسی دارید از کاندوم دل بهم خوردگي کنید. • قبل از رابطه جنسی کاندوم بگذارید. • تاریخ انقضا را بررسی کنید. • دلگرم شوید که هیچ پارکی و نقصی فنا ندارد. • کاندوم ها را سرپوش مکانی خنک و http://angelo24l5s.blogzag.com/19986569/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story