1

چرخ خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام ديد مختص خود را نیاز دارند.

News Discuss 
كمان خیاطی صنعتی، حركت دوراني خیاطی خانگی، گردش خیاطی سردوز و تيركمان خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به سوي نوع کاربردی که از تيركمان خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را براي حلقه خیاطی خود اضافه کنید و دم را مجهزتر کنید. http://beau7ql92.pages10.com/--31713282

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story