1

جلب محبت آتشی با ریگ سنگ رودخانه

News Discuss 
۱۰۰۰عدد ریگ از رودخانه جمع کرده و سپس سه روز شب هنگام زیر نور ماه قرار بدید و قبل از طلوع خورشید بردارید روزهای ۱۳و۱۴و۱۵ ماه قمری اینکار رو انجام بدید بهتره و سپس روزی رو انتخاب کنید که قمر در یکی از بروج آتشی قرار گرفته باشد سنگ هارو https://raikaganji.ir/%d8%ac%d9%84%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%da%af-%d8%b3%d9%86%da%af-%d8%b1%d9%88%d8%af%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story