1

مشاوره حقوقی در خانوارهای ایرانی

News Discuss 
مشاوره حقوقی در خانوارهای ایرانی بدیهی و مبرهن است که، مسئولیت اخلاقی و انسانی مشاوره حقوقی، ایجاب می‌کند که آب به آسیاب مناسبات ناسالم و بیمار گونه، نریزد. بلکه در صورت امکان، این مناسبات را در راستای انصاف و عدالت، ترمیم نماید و در غیر این صورت و چنان https://www.saat24.news/news/479868/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story