1

ليست مکان هاي تفريحي و جاهاي ديدني بوشهر

News Discuss 
از چهار دروازه ورودي به شهر قزوين اکنون تنها دو دروازه باقي مانده که دروازه تهران يکي از مکانهاي تاريخي مشترک بين تهران و قزوين محسوب ميشود. پس از زنجان و گذراندن اوقاتي در اين شهر چهار فصل بد نيست که سري به قزوين بزنيم. به گردشگري در ايران http://brandon5d58ivi5.atualblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story